Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anorganické prídavky a ich vplyv na produkciu Pleurotus spp.

18. 6. 2007

Pani (1998) sledoval účinok 24 živín na rast piatich druhov hlivy (P. sajor-caju, P. florida, P. citrinopileus, P. sapidus a P. flabellatus) v submerznej kultúre. Huby rástli v 250 ml kužeľových fľaškách s pridaním 100 ml kultivačného média. Všetky prvky okrem elemetárnej síry znamenali vyššiu myceliálnu hmotnosť (suchá váha) v porovnaní s kontrolou. Najvyššia priemerná hmotnosť mycélia (suchá hmotnosť) predstavovala (237,1mg) a bola pozorovaná v základnom médiu obohatenom síranom železnatým, blízko za tým nasledovalo obohatenie chloridom železnatým (236,1 mg). Síran meďnatý a octan meďnatý takisto mali za následok zjavný nárast suchej hmotnosti mycélia a to (205,1; 213,6mg).

P. flabellatus  bola citlivejšia na živiny ako ostatné druhy. Železo v koncentrácii (10 ppm)  a soli medi (1-5 ppm) sa javili ako najstimulujúcejšie pre myceliálny rast.

V ďalšej svojej práci (Pani, 1998) študoval účinok predspracovania substrátu (ryžovej slamy) 6 fungicídmi alebo horúcou vodou na úrodu hlivy (P. sajor-caju). Vo všetkých pokusoch okrem variantu s Dithane M-45 [mancozeb] pri koncentrácii 100 ppm sa dosiahla zjavne vyššia úroda hlivy v porovnaní s nepredspracovaným substrátom. Najvyššia úroda (95% biologickej efektívnosti) bola pozorovaná na substrátoch ošetrených Bavistin [carbendazim] pri koncentrácii 75 ppm+formalin [formaldehyde] pri koncentrácii 500 ppm, čo bolo ekvivalentné s úrodou dosiahnutou na substráte pasterizovanom horúcou vodou (70-80°C)  alebo Bavistin pri koncentrácii 75 ppm.

 

Účinok niekoľkých aditív na rast hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus)

Kmeň huby P. ostreatus „Zibaoce'er“ bol inokulovaný na médium obohatené o 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 a 0,7% CO(NH2)2; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; a 0,4% KH2PO4; GA3 alebo 2,4-D  a jeho hýfy boli aditívami ošetrované počas 12 h. Inhibičný efekt CO(NH2)2 na hýfy vzrastal preukazne so vzrastajúcou koncentráciou, ale KH2 PO4 pri koncentrácii  0,05; 0,1 a 0,2% mal stimulačný efekt na rast hýf. GA3 pri všetkých 6 koncentráciách mal inhibičný efekt na rast hýf, zatiaľ čo 2,4–D preukázal nulový vplyv pri všetkých koncentráciách. Hliva ošetrená 4 aditívami mala rastovú periódu o 16–19 dní dlhšiu ako neošetrené kontroly. Variačná analýza ukázala, že úroda hlivy na substráte s aditívami (CO(NH2)2 a KH2PO4 pri koncentrácii 0,3 a 0,4% bola zjavne vyššia ako tá v kontrole. Z výsledkov výskumu (Xi-YuYin, 2001) vyplýva, že v budúcnosti bude možné využiť podporný efekt niektorých anorganických aditív na rozvoj produkcie húb (Pleurotus spp.)

O ostatných aditívach anorganického pôvodu sa z dôvodu ich blízkeho prepojenia na systémy sterilizácie a použité substráty zmieňujeme v predošlých kapitolách.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář