Jdi na obsah Jdi na menu
 


Integrované medzidruhové pestovanie jabloní, uhoriek a hlivy ustricovitej

11. 6. 2007

          

 

V práci (Wang-LiMen, 2001) bolo päť kultivarov uhoriek [(Jinchun No.3, Zhongnong No.5, Nongccheng No.3, Xintaimici, a Changchunmici (kontrola)], a štyri kmeňe P. ostreatus (Yefeng 118, Xinping 1020, Nanjing No.1 a Luojia No.1) kultivovaných v skleníku. V štúdii boli skúmané  tri medzidruhové systémy t. j.  (A): P. ostreatus  v  medziriadkoch s hustotou 60 rastlín na 16,5 m² a  s 116 vrecami P. ostreatus;  (B): typ kultivácie (steny) stenové pestovanie hlivy ustricovitej  v uhorkách so širšími radmi a 40 rastlinami na 16,5 m² s 372 vrecami hlivy a (C): pestovanie uhoriek so 60 rastlinami/16,5 m² bez hlivy. Výsledky (Wang-LiMen, 2001) preukázali, že jedine kmene uhoriek Jinchun No.3 a Zhongnong No.5 mali úrody v skoršej fáze (v skoršom období), resp. výslednú úrodu preukazne vyššiu ako tie v kontrole a index chorobnosti ich listov bol o 71,92 a 57,76% nižší. Najrýchlejší rast hýf a rýchlosť biologickej premeny (konverzie) substrátu  boli pozorované pri kmeni huby Yefeng 118. V Pokusoch  (A) a (B) bol dosiahnutý čistý výnos 11595,04 a 13162,73 yuan/mu (1 mu = 0,067 ha.), čo bolo preukazne vyššie ako výnos 7361,90 yuan/mu dosiahnutý v pokuse (C). Po zavedení medzidruhového pestovania kultivarov uhoriek s P. ostreatus  autori pozorovali pozitívny rast a rozvoj uhorkových rastlín. Na záver sa dá konštatovať, že spoločné pestovanie uhoriek a hlív v skleníku môže mať pre pestovateľov významný ekonomický efekt  najmä z hľadiska pozitívnej korelácie medzi druhmi ale taktiež z hľadiska efektívneho využitia obmedzených  pestovateľských priestorov.

(Fan-Wei, 2002) zriadil experimenty na stanovenie ekonomických a ekologických dôsledkov pestovania jabloní a hlív v jednom pestovateľskom systéme vo vrchoch Taihang, Hebei, China. Medziradie 3 – 4 m medzi pestovaný jabloňami bolo ideálnym pre založenie porastu hlív. Obsah organických látok, prístupného dusíka a prístupného draslíka sa zvýšil o 45,8; 31,0 a 39,3%. Obsah chlorofylu a fotosyntetická aktivita listov jabloní  sa zvýšila o 19,7-23,3 a 5,9-25,6%. Úroda a čistý výnos hlivy ustricovitej 4500,1 kg. Úroda jabĺk sa zvýšila o 7,5 % zatiaľ čo celková  úroda  obrábacieho systému sa zvýšila o 7025 yuan/hm².

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář