Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úprava substrátu pomocou korónového výboja (elektrický výboj sprevádzaný ionizáciou okolitého ovzdušia).

18. 6. 2007

V Japonsku bola v roku 1996 Ueharom (Uehara, 1996) skúmaná metóda využitia generovaného elektrického výboja, ako pred úpravu drevnej múčky v dôsledku rozpadu (oslabenia) hraničných vrstiev substrátu. Štúdia zhodnotila niektoré zlepšujúce efekty spôsobené rozpadom týchto hraničných vrstiev substrátu na rast húb. Ako príklad huby bola použitá hliva ustricovivá (Pleurotus ostreatus). V tomto experimente rastu hlivy na substráte zloženom z bukovej drevnej múčky (Fagus crenata) a drevnej múčky z (Pseudotsuga menziesii) – douglaska tisolistá sa dospelo k názoru, že predspracovanie (úprava) drevnej múčky pomocou  ionizujúceho žiarenia akcelerovalo prerastanie mycélia substrátom. Výhoda tejto úpravy spočíva v možnosti vynechania sterilizácie substrátu pretože po inokulácii hlivou ustricovitou (Pleurotus ostreatus) dochádza k rýchlemu obsadeniu substrátu a tým pádom k eliminácii kontaminujúcich mikroorganizmov. Táto úprava sa najviac hodí do extenzívneho systému pestovania v prirodzených vonkajších podmienkach.

Danai a i. (1998) za účelom získania kolónie hlivy ustricovitej (P. ostreatus) s optimálnou citlivosťou na umelé svetlo pestovali prvú generáciu v tme. Osvetlenie o vlnovej dĺžke 500 – 660 nm (zelené svetlo) postačovalo na vyvolanie primordiálneho rastu, zatiaľ čo ďalší rozvoj plodníc vyžadoval osvetlenie bielym svetlom o vlnovej dĺžke (400-600 nm). Možná úloha druhov reaktívnych na kyslík v reakcii huby na svetlo bola pozorovaná pridaním radikálnych (extrémnych) producentov (zdrojov kyslíka) do média. Jedine prítomnosť singletného producenta kyslíka (tetrachlorotetraiodofluorescin) vyvolalo proces formovania prímordií za podmienok 550 – 660 nm (oranžové svetlo). Prídavok DABCO (špecifického absorbenta jednomocného kyslíka) negovalo inhibíciu myceliálneho ratu a podporu formovania primordií. Z toho sa dá dedukovať, že produkcia jednomocného kyslíka je možným krokom pri fotochemickom spracovaní substrátu, čo vedie k formovaniu primordií hlivy (Pleurotus spp.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář